by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

OGŁOSZENIE

naboru wniosków o przyznanie pomocy

Nr 15/2021

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na:

 

 • operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”.
 • termin składania wniosków: od 20 września 2021 r. do 04 października 2021 r.
 • miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, ul. Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do czwartku, od 8:00 do 12:00 w piątek;
 • limit dostępnych środków: 236 213,90 euro [tj. 944 855,60 PLN po kursie 4 PLN/EUR]
 • forma wsparcia: premia [ryczałt],
 • minimalne wymagania:

 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 30 punktów.

 

 • ograniczenia: wysokość

1. kwota pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu wynosi zawsze 50 000,00 zł;
2. operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie będą dofinansowane.

Załączniki:

 

 • Załącznik Nr 1.1. Warunki udzielenia wsparcia;
 • Załącznik Nr 1.2. Kryteria wyboru dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych;
 • Załącznik Nr 1.3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 • Załącznik Nr 1.4. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Słupca, ul. Plac Szkolny 16a, w dniach: od 20 września 2021 r. do 04 października 2021 r., w godz.: 8:00-14:00 od poniedziałku do czwartku, 8:00-12:00 w piątki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają:
Iwona Suszka, Anita Kubicka, Natalia Sobolewska

 

e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl

 

Tel. stacjonarny 63 241 00 73

Tel. komórkowy 512 962 200

 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *