by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

W czwartek, 21 marca odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Strzałkowo ósmej kadencji.

 

W porządku obrad sesji znalazły się, m.in. podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego oraz przyjęcie sprawozdań z: działalności Urzędu Gminy Strzałkowo, jednostek organizacyjnych i realizacji „Programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”.

Głównym punktem posiedzenia było podsumowanie działalności Samorządu Gminy w latach 2018-2024 (prezentacja w załączniku). W swoim wystąpieniu wójt Dariusz Grzywiński wskazał również najważniejsze wyzwania, które czekają strzałkowski Samorząd w najbliższym czasie. Wśród nich wymienił, m.in.

– drugi etap rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków

Gmina posiada już dokumentację budowlaną na to zadanie. Dokończenie rozpoczętej w 2023 roku inwestycji umożliwi z kolei podjęcie dalszych kroków w celu budowy kanalizacji sanitarnej w: Bielawach, Skarboszewie i Paruszewie.   

– budowa nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie

W budżecie na ten cel zabezpieczone jest 9 milionów złotych pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, a obecnie realizowana jest dokumentacja budowlano-przetargowa.

– przygotowanie terenów inwestycyjnych wzdłuż planowanej drogi obronnej

Obecnie Gmina posiada w ofercie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni ponad 90 ha, jednak budowa drogi obronnej z bezpośrednim dojazdem do autostrady może okazać się sporym atutem w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów. Przebieg drogi po przeprowadzonych konsultacjach został już zatwierdzony i obejmie, m.in. wybudowanie ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92 i wiaduktu nad linią kolejową między Strzałkowem a Słupcą.   

– wspieranie finansowe planowanej przebudowy dróg powiatowych

Gmina rozpoczęła już rozmowy z Powiatem Słupeckim nad możliwością udzielenia wsparcia finansowego w zakresie przebudowy drogi Szemborowo-Otoczna. W kolejce są również drogi w Stawie i Krępkowie, które wymagają pilnej przebudowy.

 

Na zakończenie Dariusz Grzywiński podziękował radnym, sołtysom i wszystkim osobom zaangażowanym w działalność na rzecz lokalnego Samorządu, przypominając, że to jego ostatnia sesja w charakterze Wójta Gminy Strzałkowo.  

 

Podsumowanie kadencji 2018-2024 w Gminie Strzałkowo (PDF) 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *