by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Herb Gminy

OGŁOSZENIE

 

          W miesiącach od maja do października 2021 r. Gmina Strzałkowo przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych zrealizowała zadanie pn.:

 

„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

 

W ramach zadania dokonano kompleksowej przebudowy drogi obejmującej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej na odcinku 218,3 m w obrębie geodezyjnym Strzałkowo oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 710 m w obrębie geodezyjnym Katarzynowo i Kornaty.

 

Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w wysokości 107 812,50 zł. Pozostałą część inwestycji sfinansowano ze środków gminnych.

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                             /-/ Dariusz Grzywiński

 

 

 

Informację przekazano społeczności lokalnej poprzez:

– wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwach

– zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *