by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu, który rozpoczyna się 2 maja 2022 r. i potrwa do dnia wyczerpania środków – ogłoszenia o wyczerpaniu środków.

 

Wysokość grantu, o który można wnioskować to 6 000 zł, a długość trwania projektu, od 3 do 6 miesięcy (Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii lub, w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia uchodźców z Ukrainy).

 

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 2 maja 2022 r. na stronie www.unianadwarcianska.pl oraz http://system.dzialajlokalnie.pl/

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-konkursu-dzialaj-lokalnie-2022/

 

Spotkanie, na którym omówione zostaną zasady konkursu Działaj Lokalnie 2022 odbędzie się 28 kwietnia o godz. 15:00 w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska przy ul. Plac Szkolny 16a w Słupcy.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 26 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem formularza Google dostępnego pod linkiem:

https://forms.gle/qLNfopE5mcKLiVpu6

 

Program:

1. Podstawowe zasady udział w programie Działaj Lokalnie 2022.
2. Omówienie wniosku.
3. Rozliczenie dotacji.
4. Pytania i odpowiedzi.

 

Dane kontaktowe:
Ośrodek Działaj Lokalnej
Stowarzyszenie ”Unia Nadwarciańska”

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca
biuro: ul. Plac Szkolny 16 a
tel. 63 24 100 73; 512 962 200
e-mail: odl@unianadwarcianska.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *