by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Stacja Uzdatniania Wody w Strzałkowie przeszła gruntowną modernizację. Inwestycja kosztowała prawie 1,3 mln zł.

 

Odbiór techniczny zmodernizowanej stacji odbył się na początku grudnia, dziś inwestycję wizytowali radni Rady Gminy Strzałkowo.

Modernizację wykonała firma Eko-Dbaj, a zadanie obejmowało m.in.

  • wymianę złoża w istniejących filtrach,
  • modernizację instalacji technologicznej ; nowy zestaw hydroforowy , instalację dozowania podchlorynu sodu, montaż przepływomierzy, wymiana orurowania,
  • budowę zbiornika wód popłucznych,
  • montaż rozdzielnicy sterującej, montaż systemu SCADA, GSM/GDRS,
  • wymianę odcinka sieci wodociągowej
  • zakup mobilnego agregatu prądotwórczego, który zabezpieczy pracę SUW w przypadku braku dostaw energii.

W ramach inwestycji zamontowano również przepływomierze i rozdzielnice na studniach głębinowych oraz stacjach uzdatniania w: Szemborowie, Brudzewie, Chwałkowicach, Krępkowie, Skarboszewie, Radłowie i Słomczycach wraz z uruchomieniem sytemu teletransmisji ze stacją w Strzałkowie.

Wykonana inwestycja zapewnieni stały nadzór nad  pracą wszystkich stacji uzdatniania wody w zakresie przepływu ilości wody oraz  jej parametrów, a jednocześnie wpłynie na jakość  usuwanych awarii, co w konsekwencji może wprowadzić oszczędności w związku ze skutecznym reagowaniem na niekontrolowane i awaryjne straty wody. Z kolei wymiana złoża filtracyjnego i zestawu hydroforowego polepszy parametry wody dostarczanej ze stacji w Strzałkowie do gospodarstw domowych.

Modernizacja kosztowała 1.291.490.16 zł z czego milion złotych to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *