by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

W czwartek, 18 stycznia przedstawiciele Stowarzyszenia Naturalne Ostrowo Kościelne złożyli do Urzędu Gminy w Strzałkowie petycję, w której sprzeciwiają się budowie farmy fotowoltaicznej w ich miejscowości.

 

Stowarzyszenie reprezentuje mieszkańców Ostrowa Kościelnego i Kornat. Podczas spotkania z wójtem jego przedstawiciele wskazywali na zagrożenia generowane przez farmy fotowoltaiczne w obszarze planowanej inwestycji oraz, że jest to obszar o cennych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wójt  poinformował, że wniosek który wpłynął do urzędu 27.12.2023r. dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przedstawił tryb postępowania w związku ze złożeniem tego wniosku. Wielokrotnie podkreślał on prawa stron postępowania w zakresie czynnego uczestniczenia na każdym etapie postępowania – zapoznania się z treścią wniosku i załącznikami, składania wniosków i uwag.  Nawiązał również do procedur z planowania przestrzennego. 

Na zakończenie wójt podkreślił , że złożona petycja będzie rozpatrywana zgodnie z obowiązującymi przepisami o petycjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *