by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024. Jego celem jest promowanie innowacyjnych firm i podkreślenie roli nauki we współpracy z biznesem w kontekście działań proklimatycznych. Konkurs dedykowany jest młodym naukowcom oraz lokalnym przedsiębiorcom.

 

Nagrody w konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach: „Nauka” oraz „Biznes”. Kategoria „Nauka” adresowana jest do doktorów i doktorantów, których aktywność naukowa dotyczy zintegrowanych działań w obszarze gospodarczym, społecznym i ochrony klimatu. Natomiast kategoria „Biznes” skierowana jest do regionalnych przedsiębiorstw, które stosują innowacyjne rozwiązania w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski.

Konkurs ma promować wielkopolski wkład w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju SDG oraz transfer wiedzy do gospodarki, dzięki któremu możliwe będzie zastosowanie rozwiązań proklimatycznych we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Na laureatów czekają nagrody:

  • w kategorii „Nauka” – udział w targach World Al Show Singapore w terminie 31 lipca-5 sierpnia 2024 roku lub dwutygodniowy pobyt w Danau Girang Field Centre (Borneo, Malezja) w lipcu 2024 roku;
  • w kategorii „Biznes” – nagroda finansowa: 50 tys. zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie wizerunku (stanowiących załączniki do Regulaminu) na adres: drg.sekretariat@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2024 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wzór zgody na przetwarzanie wizerunku dostępne są na stronie:

https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolska-dla-planety-2030

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *