by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

KOMUNIKAT

dla mieszkańców Gminy Strzałkowo, zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach

 

Szanowni Państwo,
w związku z przystąpieniem Gminy Strzałkowo do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), informujemy, że od 8 listopada (wtorek) mieszkańcy Gminy Strzałkowo mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla w cenie nie wyższej niż 2 000zł brutto. Zgodnie z ww. ustawą cena nie obejmuje kosztów transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

 

Formularz wniosku dostępny:

• na stronie www.strzalkowo.pl
• w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy

 

Składanie wniosków:

• osobiście w Urzędzie Gminy w Strzałkowie – Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP (opatrzony podpisem elektronicznym, potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

 

W ramach zakupu preferencyjnego można będzie nabyć maksymalnie 1,5 tony węgla w terminie do 31.12.2022 r. oraz taką samą ilość od 1.01.2023 r. do 30.04.2023r.

 

Zakupu węgla będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do pobrania dodatku węglowego.
Prawa do zakupu nie będzie miał wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, który zakupił węgiel na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych (tj. 1,5 t do końca 2022r. i 1,5 t od stycznia 2023r.).

 

Uwaga: wcześniejsze zgłoszenia mieszkańców miały charakter poglądowy i nie są jednoznaczne z możliwością zakupu węgla. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku i przejście jego pozytywnej weryfikacji.

 

O wyniku weryfikacji wniosku oraz wysokości kwoty do zapłaty Urząd Gminy poinformuje telefonicznie lub prześle wiadomość na adres e-mail wskazany we wniosku.

 

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca dokona płatności przelewem na konto:

 

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy:
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
73854300002001100002730010.

 

Po uiszczeniu opłaty Urząd Gminy wystawi fakturę, która wraz z potwierdzeniem zapłaty stanowić będzie podstawę do odbioru węgla.
Sprzedaż węgla prowadzona będzie za pośrednictwem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie, ul. Dworcowa 1, Spółdzielni Obsługi Rolnictwa „FARMER” w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, Terminal Strzałkowo sp. z o.o. w Strzałkowie, ul. Wyszyńskiego 3B.

 

W chwili obecnej nie można podać terminu uruchomienia sprzedaży węgla przez Gminę, ponieważ jest to uzależnione od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu. Podmiot właściwy dla Gminy Strzałkowo zostanie wskazany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

 

Nie posiadamy również informacji o pochodzeniu i jakości węgla.

 

O powziętych informacjach będziemy Państwa informowali na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Wniosek do pobrania (.docx)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *