by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Gmina Strzałkowo złożyła dwa wnioski na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.  

 

W szóstej edycji programu wnioskować mogły gminy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Nasza Gmina złożyła dwa wnioski, czyli maksymalną ilość jaką dopuszcza program.

Pierwszy dotyczy przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych w Gminie Strzałkowo”. Przewidywana wartość inwestycji to 1.999.000,00 zł. Możliwa dotacja do 98%. Wnioskowana kwota to 1.990.000,00 zł, a gwarantowane środki własne – ok. 40.000 zł.

Drugi wniosek to przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w  Gminie Strzałkowo z wyłączeniem miejscowości Strzałkowo. Przewidywana wartość inwestycji to 3.100.000,00 zł. Można uzyskać dotację w wysokości do 98%. Wnioskowana kwota – 3.038.000,00 zł, gwarantowane środki własne – ok. 62.000 zł.

Realizacja pierwszej inwestycji przyczyni się bezpośrednio do znacznego ograniczenia kosztów ponoszonych w rozliczeniach za energię elektryczną, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego obiektów użyteczności publicznej i komunalnych na terenie gminy.

Z kolei celem modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy jest obniżenie mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych i jednocześnie podniesienie jakości oświetlenia dróg na tym terenie. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej. Ograniczenie zużycia energii w konsekwencji wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz uzyskanie efektów ekonomicznych związanych z optymalizacją kosztów eksploatacji i konserwacji infrastruktury oświetleniowej.

Obecnie w ramach drugiej edycji  Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina realizuje również następujące inwestycje:

– „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I”. Koszt całkowity wraz z dokumentacją to 13.897.770,00 zł, w tym dofinansowanie – 9.000.000,00 zł.

– „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzałkowie”. Koszt całkowity wraz z wykonaniem dokumentacji to 1.291.490,16 zł, w tym dofinansowanie – 1.000.000,00 zł  ,

Z kolei w ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu realizowana jest inwestycja „Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”, której koszt całkowity to 1.697.302,81 zł, w tym dofinansowanie – 1.663.017,29 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *