by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

INFORMACJA

 

 

W związku z pytaniami ze strony mieszkańców dotyczącymi programu wsparcia dla gmin popegeerowskich informujemy, że rząd przeznaczył na ten cel środki w wysokości 250 mln zł w skali kraju. Z powyższego wynika, że statystycznie dofinansowanie w przeliczeniu na jedną gminę może wynieść  ok. 100 tys. zł.

 

W Gminie Strzałkowo występuje pięć sołectw, na terenie których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Oznacza to, że kwota ewentualnego dofinansowania mogłaby być niewielka w porównaniu do potrzeb. Budowę kanalizacji sanitarnej w Paruszewie, o którą ubiega się cześć mieszkańców tej miejscowości skosztorysowano na ok. 18. mln zł.

 

Niemniej jednak, aby nie tracić szansy na dodatkowe środki, Gmina złożyła dwa wnioski w ramach powyższego programu. Ich przedmiotem jest budowa sali wiejskiej w Paruszewie (820 tys. zł) oraz rozbudowa sali wiejskiej w Skarboszewie (840 tys. zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *