by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Informacja o zakończonej inwestycji – remont drogi gminnej publicznej 424023P – Łężec

Urząd Gminy Strzałkowo informuje o zakończeniu prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Remont drogi gminnej publicznej 424023P”. W dniu 29 stycznia 2024 r. podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosiło 465 669,33 zł, a całkowity koszt zadania to 776 115,55 zł. Inwestycja polegała na remoncie drogi publicznej gminnej w miejscowości Łężec na odcinku o długości 1,151 km.

 

Po lewej stronie biało-czerwona flaga, po prawej godło RP - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Informacja o zakończonej inwestycji – chodnik w Babinie

Urząd Gminy Strzałkowo informuje o zakończeniu prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki” – budowa chodnika. W dniu 24 października 2023 r. podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosiło 476 218,62 zł, a całkowity koszt zadania to 595 273,28 zł. Przedsięwzięcie polegało na budowie drogi dla pieszych na odcinku o długości 562 m i szerokości 2 m oraz przejścia dla pieszych.

 

Po lewej stronie biało-czerwona flaga, po prawej godło RP - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Informacja o rozpoczętej inwestycji – chodnik w Babinie

Urząd Gminy Strzałkowo informuje o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki” – budowa chodnika. W dniu 24 października 2023 r. podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 476 218,62 zł, a całkowity koszt zadania to 595 273,28 zł. Przedsięwzięcie polega na budowie drogi dla pieszych na odcinku o długości 562 m i szerokości 2 m oraz przejścia dla pieszych.

 

Flaga i godło RP

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Strzałkowo otrzymała łącznie 581 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Łączna kwota po przetargu to 570 188,64

 

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Informacja o zrealizowanej inwestycji – ul. Sosnowa

Urząd Gminy Strzałkowo informuje, że w dniu 28.10.2022 r. firma IZBRUK Maciej Rybicki z Ciążenia zakończyła prace związane z realizacją zadania pn.

 

„Budowa drogi gminnej – ul. Sosnowa, dł. 0,7 km wraz z kanalizacją deszczową, ścieżką pieszo-rowerową, chodnikiem i oświetleniem w m. Strzałkowo”.

 

W ramach zadania wykonano pełną konstrukcję drogi wraz z kanalizacją deszczową, ścieżkę pieszo-rowerową, chodnik, elementy oznakowania i BRD oraz energooszczędne oświetlenie uliczne.

 

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1 714 334,66 zł. Całkowity koszt zadania to 3 428 669,32 zł.

 

Flaga i godło RP