by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Strzałkowo otrzymała łącznie 581 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Łączna kwota po przetargu to 570 188,64

 

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Informacja o zrealizowanej inwestycji – ul. Sosnowa

Urząd Gminy Strzałkowo informuje, że w dniu 28.10.2022 r. firma IZBRUK Maciej Rybicki z Ciążenia zakończyła prace związane z realizacją zadania pn.

 

„Budowa drogi gminnej – ul. Sosnowa, dł. 0,7 km wraz z kanalizacją deszczową, ścieżką pieszo-rowerową, chodnikiem i oświetleniem w m. Strzałkowo”.

 

W ramach zadania wykonano pełną konstrukcję drogi wraz z kanalizacją deszczową, ścieżkę pieszo-rowerową, chodnik, elementy oznakowania i BRD oraz energooszczędne oświetlenie uliczne.

 

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1 714 334,66 zł. Całkowity koszt zadania to 3 428 669,32 zł.

 

Flaga i godło RP