by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Placówka Terenowa KRUS w Koninie zaprasza Rolników do korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę w ramach 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu, Kołobrzegu i Jedlcu.

 

Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

 

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

 

  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,

 

  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.
Druki wniosków obowiązujących w KRUS dostępne są w każdej Placówce Terenowej Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza leczącego (morfologia, OB, mocz, EKG oraz opis RTG klatki piersiowej) oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w PT KRUS w Koninie lub w Placówkach Terenowych w Kole, Słupcy i Turku. Po akceptacji wniosku przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu do Centrów Rehabilitacji Rolników.

 

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

 

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Koninie pod numerem telefonu 63 240 14 18, 63 240 14 12 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *