by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy
Wójt, zastępca, skarbnik i wykonawca inwestycji pozują do wspólnego zdjęcia na ściance z herbem gminy i napisem Gmina Strzałkowo

Dziś w Urzędzie Gminy Strzałkowo podpisana została umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych w Gminie Strzałkowo.

 

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: Energynat Solutions Sp. z o.o. (lider) oraz Energynat Sp. z o.o. (konsorcjant) z siedzibą w Markach.

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy wszystkich źródeł wytwórczych PV do 446,00 kWp na terenie Gminy Strzałkowo wraz z usługą bilansowania nadwyżek energii na potrzeby własne obiektów gminnych, tj. obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych.

Całkowity koszt zadania to 1 941 201,22 zł z czego 1 902 377,20 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Termin realizacji to 3 miesiące od podpisania umowy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *