by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w styczniu br. realizowane jest badanie Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R).
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 12 do 15 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.

 

Zakres zbieranych informacji:

  • informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
  • rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych,
  • rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż,
  • ocena sytuacji gospodarstwa rolnego (ocena ogólnej sytuacji gospodarczej, popyt na produkty rolne, opłacalność produkcji rolniczej, źródła finansowania oraz wydatki inwestycyjne, a także czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstwa oraz ograniczające rozwój gospodarstw),
  • prognoza sytuacji gospodarstwa rolnego (prognoza ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków inwestycyjnych),
  • obrót gruntami rolnymi (sprzedaż i wynajem) w ciągu ostatniego półrocza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *