by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie z Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca realizuje projekt, pt. „Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 60 uczestników projektu (w tym 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno – zawodowej, zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Uczestnicy zostaną objęci instrumentami aktywizacji zawodowej (tj. kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz aktywizacji społecznej (dotyczącej przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności). Dla uczestników są przewidziane również stypendia szkoleniowe, stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza miejsca odbywania się szkolenia/stażu.

 

Szczegóły na stronie: www.fundacjawires.pl/aktywna-integracja-sposobem-na-zmiane-drogi-zawodowej

 

Plakat informacyjny o projekcie

 

Plakat do pobrania (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *