by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Pałac w Paruszewie Sp. z o.o. w związku z otrzymaną wstępną promesą na dofinasowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja2RPOZ/2023/4349/PolskiLad) zadania pn. „Sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo – adres Paruszewo 15, 62-420 Strzałkowo” ogłasza nabór na

Prace projektowe:

Przedstawienie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie renowacji elewacji zewnętrznych w Pałacu w Paruszewie, gmina Strzałkowo.

Oferta powinna zawierać:

I. Koszt wykonania:

1. Złożenie wniosku na badania konserwatorsko architektoniczne wraz z programem badań do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie.

2. Wykonanie badań konserwatorsko architektonicznych zgodnych z wytycznymi konserwatora zabytków.

3. Przygotowanie programu prac konserwatorskich.

4. Przygotowanie projektu architektonicznego.

5. Uzyskanie pozwolenia Konserwatora Zabytków na wykonanie renowacji elewacji zewnętrznych w Pałacu w Paruszewie, gmina Strzałkowo

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie renowacji elewacji zewnętrznych w Pałacu w Paruszewie, gmina Strzałkowo

II. Termin realizacji zamówienia

Prace renowacyjne

Przedstawienie ofert na wykonanie renowacji elewacji zewnętrznych w Pałacu w Paruszewie, gmina Strzałkowo wg wykonanej dokumentacji projektowej
Oferta powinna zawierać:

I. Koszt wykonania:

1. Prac związanych z renowacją elewacji

2. Prace związanych z renowacją sztukaterii znajdujących się na elewacjach.

II. Termin realizacji zamówienia

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowej dla budynków będących pod ochroną Konserwatora zabytków- dotyczy prace projektowe.

Doświadczenie w wykonywaniu renowacji elewacji i sztukaterii dla budynków będących pod ochroną Konserwatora zabytków- dotyczy prace renowacyjne.

Termin składania ofert:

2 kwietnia 2024 roku

Miejsce składania ofert:

Oferty prosimy o przesłanie na adres mailowy: paruszewo.palac@onet.eu

 

Więcej na stronie: https://strzalkowo.samorzady.pl/informacjeurzedowe,27_1784

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *