by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Dziś w Urzędzie Gminy Strzałkowo podpisana została umowa na wykonanie pierwszego etapu rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków.

 

Całkowity koszt inwestycji to 13 897 770,00 zł, z czego 9 000 000,00zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres prac obejmie:

– opracowanie dokumentacji projektowej dla całego przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym: projektu budowlanego, wykonawczego dla wszystkich wymaganych branży,

– wykonanie robót budowlanych etapu I inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą) obejmujących obiekty: automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych, blok biologiczny, komora tlenowej stabilizacji osadu, zagęszczacz grawitacyjny osadu, budynek dmuchaw, układ sterowania i zasilania w energię elektryczną oczyszczalni układ pomiarowy ścieków oczyszczonych, sieci międzyobiektowe, układ komunikacyjny.

 

Inwestycję wykona firma Stalbudom Sp. z o.o. z Warszawy. Termin realizacji to 18 miesięcy od podpisania umowy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *