by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Gmina Strzałkowo zawarła porozumienie z firmą Budimex S.A. dotyczące użytkowania przez spółkę dróg gminnych dla potrzeb realizacji inwestycji  pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo”.

 

Zgodnie z porozumieniem pojazdy firmy Budimex oraz przedsiębiorstw kooperujących, dowożących materiały dla potrzeb w.w. inwestycji, będą przemieszczać transport po drodze gminnej – Piotrowice –Babin, Babin-Baza WMB, Baza WMB-Sierakowo. Dodatkowo w celu zmniejszenia ruchu na trasie Piotrowice – Sierakowo dla samochodów osobowych będzie umożliwiony dojazd do Bazy WMB drogą Babin – Słomczyce-Parcele.

 

Budimex będzie korzystał z dróg gminnych do 30.09.2022 r., z tym zastrzeżeniem, iż ostateczny okres korzystania z drogi uzależniony będzie od potrzeb realizowanej inwestycji.

 

W związku z utrudnieniem spowodowanym ruchem pojazdów firma Budimex zobowiązała się wykonać na swój koszt:

 

– przebudowę  drogi Piotrowice –Babin (zadanie nr 1) zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 102, obręb Babin, gmina Strzałkowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo o długość 1200mb w zakresie wykonania podbudowy z kruszyw i nawierzchni bitumicznej (warstwy wyrównawczej i warstwy  ścieralnej),

 

– przebudowę  drogi Babin- WMB (zadanie nr 2) zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 102, 117 obręb Babin, gmina Strzałkowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo o długości 970  mb w zakresie wykonania poszerzenia istniejącej jezdni  podbudowy z kruszyw i nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni,

 

– przebudowę odcinka drogi  Babin – Słomczyce-Parcele (zadanie nr3) zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 128, 158   obręb Babin , gmina Strzałkowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo o długości 400mb,w zakresie wykonania podbudowy z kruszyw i nawierzchni bitumicznej (warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej),

 

– bieżące utrzymanie odcinka drogi z płyt betonowych  Baza WMB-Sierakowo (zadanie nr 4).

 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne w.w. zadań zostaną określone w projekcie technicznym wykonanym i opracowanym przez Gminę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *